نرخ بهره 

NZD 1.75%

AUD 1.50%

GBP 0.25%

USD 0.75%

CAD 0.50%

EUR 0.00%

CHF -0.75%

JPY -0.10%
 
 

تحلیل روز

2017/05/22

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD GOLD
Long Trend UP UP Down UP Down UP
Daily Trend UP UP Down Down Up UP
Resistance3 1.1297 1.3280 0.9840 1.3640 0.7525 1288
Resistance2 1.1250 1.3117 0.9790 1.3591 0.7496 1272
Resistance1 1.1212 1.3046 0.9740 1.3532 0.7468 1260
             
Support1 1.1080 1.2910 0.9692 1.3482 0.7410 1246
Support2 1.1040 1.2830 0.9639 1.3420 0.7385 1236
Support3 1.0000 1.2770 0.9650 1.3387 0.7333 1226

2017/05/22

  Open Time Open Price Position TP SL Close Time Lot Profit
EURUSD             0.1  
GBPUSD             0.1  
USDCHF             0.1  
USDCAD             0.1  
AUDUSD             0.1  
USDTRY             0.1  
GOLD             0.1  
Sum                
Total               +227

 

2017/05/19

 

 

  info@tehranfx.com