TehranFX

نرخ بهره 

NZD 1.75%

AUD 1.50%

GBP 0.25%

USD 0.75%

CAD 0.50%

EUR 0.00%

CHF -0.75%

JPY -0.10%
 
 

پيش بينی بازار

 

پيش بينی بازار به هيچ عنوان امکان پذير نمی باشد زيرا بازار در جهتی حرکت می کند که اکثر کلاينت ها متضرر شوند و حتی مارکت ميکر نيز نمی تواند چند دقيقه، چند ساعت و يا چند روز بعد را پيش بينی نمايد. چراکه هر لحظه ممکن است يک يا تعدادی کلاينت، با حجم های متفاوت، بر روی آيتم های متفاوت، وارد بازار شوند و تنها راه موفقيت در اين بازار، شناخت بازار و مديريت سرمايه می باشد.

روش های متداول پيش بينی بازار به شرح ذيل است:

1.    فاندامنتال : فاندامنتال روشی مبتنی بر اخبار می باشد. اين روش شامل دو قسمت است :

قسمت اول شامل اخبار عمومیست که رسانه ها نظير راديو، تلويزيون ، روزنامه ها و... آنها را در اختيار شما می گذارند. شما می توانيد با توجه به تحليل اين خبرها، جهت بازار را پيش بينی نماييد.

 

قسمت دوم ، تقويم وقايع اقتصادیست. هر ماه يک سری از شاخص های پيشرو اقتصادی، اعلام می شود. اين شاخص ها شامل : شاخص بهای مصرف کننده، توليد ناخالص داخلی ، شاخص توليد، ميزان خرده فروشی، شاخص بهای توليد و ... می باشند که می توانيد ليست کامل آنها به همراه توضيحات هر يک را در سايت farsifx در قسمت شاخص های اقتصادی ، مورد مطالعه قراردهيد. اين شاخص ها، ضرائبی هستند که دولت ها، بانک های مرکزی و موسسات مالی کشورهای مختلف، جهت پيشبرد اهداف اقتصادی خود، تعيين می كنند و ارزش پول هر کشور به اين شاخص ها متکیست. اصولاً بالا بودن ارزش ارز يک کشور، سبب پايين آمدن تورم می شود ولی ميزان صادرات آن کشور را نيز کاهش می دهد. همانطور که مستحضريد، صادرات يک کشور ارزش بسزايی در رشد اقتصادی  دارد . حال پايين بودن ارزش ارز يک کشور، ميزان صادرات را افزايش داده ولی تورم را نيز به همراه خواهد داشت. البته ثابت بودن ارزش يک ارز می تواند سبب رشد اقتصادی کشور در بلند مدت گردد ولی تغييرات ناگهانی، چه افزايش باشد چه کاهش، ضربات شديدی بر اقتصاد يک کشور وارد می آورد.

با يک مثال موضوع را روشن تر می سازيم. هر خانواده، شرکت يا کشوری تلاش می کند تا با برنامه ريزی، اقتصاد خود را تقويت نمايد. علاوه بر اينکه صحيح بودن اين برنامه ريزی دارای اهميت خاصی است و شرايط محيط اطراف نيز عاملی بسيار موثر است، هرگز نمی توان عامل زمان را ناديده گرفت. اگر پدر يک خانواده، شغل دومی را برای ارتقا وضعيت اقتصادی خانواده خويش برگزيند، نمی توان طی همان هفته اول، انتظار تغيير چشمگيری در وضعيت اقتصادی خانواده را داشت. از طرفی عوامل ديگر نيز  موثر بوده و می توانند نتيجه برنامه ريزی را کاملاً دگرگون سازند. در مورد شرکت ها و دولت ها نيز شرايط به همين نحو است. وقتی دولتی با برنامه ريزی بلند مدت و تغيير شاخص های کشور خود، قصد تحولی در ارزش ارز رايج کشور خود دارد ، در صورت ناديده گرفتن صحيح بودن برنامه ريزی و عوامل خارجی نظير همسايگان، سياست ، تاثير عمدی برخی کشورها و...باز هم نمی توان انتظار داشت در صورت تغيير ضرائب يک يا چند شاخص در ساعت مشخصی از روز، همان روز و همان ساعت، ارز آن کشور تغيير نمايد. همانطور که خانواده شما هم اکنون که شما فارکس را جهت ارتقای سطح اقتصادی خانواده، به عنوان شغل دوم برگزيده ايد، نمی توانند از شما انتظار خانه و اتومبيل بهترداشته باشند. زيرا اين کار مستلزم گذشت زمان است. چه بسا همين فارکس سبب گردد که در سال آينده مجبور به فروش اتومبيل شخصی خود گرديد. حال مشکلات يک کشور مسلماً از مشکلات کاری يک خانواده بزرگ تر است.

2.    تکنيکال : تحليل تکنيکال بر اساس قيمت های گذشته، بازار آينده را پيش بينی می نمايد که شامل دو قسمت می باشد:

1. Chart Patterns (الگوها): با توجه به شکل ظاهری نمودارهای گذشته، شکل هايی تعريف می گردند که در صورتيکه نمودارهای قبل شبيه اين اشکال گردند، می توان بازار را تا حدودی پيش بينی نمود. شما می توانيد مطالب بيشتر را در قسمت تحليل نموداری سايت farsifx  مطالعه فرماييد.

2. Indicators (انديکاتورها): انديکاتورها، قيمت های گذشته بازار را از نرم افزار گرفته بوسيله فرمول های مخصوص به خود (که فرمول هر انديکاتور با ديگری متفاوت است) برای شما شکلی رسم می نمايد و حرکت های بعدی بازار را بر طبق اين شکل های رسم شده تحليل می نمايد. آموزش انديکاتورهای متفاوت را می توانيد در قسمت تحليل شاخص در سايت farsifx مطالعه نماييد.

لازم به ذکر است زمانيکه اين آموزش ها را مطالعه می فرماييد و گذشته اين انديکاتورها را از روی نمودار بررسی نماييد، متوجه می شويد که تمامی  اين انديکاتورها ، هميشه بازار را درست پيش بينی می نمايند ولی دقت فرماييد که انديکاتور، شکل خود را بصورت آنلاين رسم می نمايد و اين خطوط را بصورتی ترسيم می نمايد که گذشته را کاملاً تصحيح می نمايد. ولی نمی توان بوسيله آنها بازار را پيش بينی نمود. اين ابزار در بازار حقيقی (بازارهای بورس خارجی) کاربرد دارند ولی تنها استفاده آنها در بازار فارکس، آموزش آنهاست زيرا با آموزش آنها می توانيد درآمد کسب کنيد اما قادر به تريد نخواهيد بود. اکثر شرکت های فارکس در ايران وحتی بروکرها در خارج از کشور، کلاس های آموزشی تکنيکال و فاندامنتال با تعداد جلسات بالا و شهريه های سنگين جهت کسب درآمد خود برگزار می کنند. اما حتی خود آنها با اين روش ها قادر به تريد در بازار فارکس نمی باشند. آنان اين مطالب را به شما آموزش داده و شما را تشويق به افتتاح حساب واقعی می نمايند. وقتی حساب شما سوخت تنها پاسخ آنها اين است : به همين سادگی نيست، بيشتر تمرين کنيد.

 

 

 

 

  info@tehranfx.com