نرخ بهره 

NZD 1.75%

AUD 1.50%

GBP 0.25%

USD 0.75%

CAD 0.50%

EUR 0.00%

CHF -0.75%

JPY -0.10%
 
 
ی
 
  : ی ی ۲۵ ی یی
 
ی rfi ی ی ی ی ی ی ʐی ی ѐی "ی" ی 恘 ی ی ۲۵ ʡ ی ی ͝ی ی јʝی ѐ ی ی ی ۵ ی ی ۲۵ ی .

ی ی ی ی ی ʐ ی : ی ی ی ی ی ј ی "" "昝ی" ی ی "Ә" ј "یی" ی .

یҡ یی ی ی ی ی ی ی ٤ یی Ԙ ۵ یی Ԙ یی ۵ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ۶٠٠ Ԙ ҡ ی یی Ԙ ی ی.

ی ʐ ی ی ی یی ی ی : ی ʡ ی . ی ی ی ی . ی ۶٠ ۶۵ ی ی ی ی ی .
ی : ǘ ی ی ی ی ی ی ʝ ی .

ی ی Øی : ی ی ی ی ی ی 恘 .
ی : ی 恘 ی ʡ ی ی یϡ ی ی .

ی ی ی ی ј 恘 ی ی恘 ی یی ͘ ی 恘 ی恘 ی ی Ԑʝ .
ی : ی ی ی ی. ی ی ٢٠ 恘 ی ی 恘 ی恘 یی ی یی.

ی ی ی ј (恘) ی یϝ ی ی ی ی ١٧١ ی ی ی ی ی ی ٩ یѡ ی ی ی یی ی .
 
 
  ی یی ی ی ی ی ی
 
ی ی یԝی ی یی Ԙی ی یی یϡ ی ی ی ی ی . ۱۸ ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی (۲۵ /۴ ) یԝی ی ۱۴ ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی یی ی Ԙی ی ی ی.
ی ی ϡ ی ۹۰ یی یی ی ϡ јʝ ی ی Ԙی ی ی .
ǐ ی ی ϡ Ӂ ی ی ی ی ی ی. یԝ ۲۰۰۷ ی ی (Ӂ ) ی . یϐی ی ی ی یی ی یی ی .
ی ی ی ی ی ی یǡ ی Ӂ ی ی ییی ی Ԙ .
ی یԝی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ԝیی .
ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
 
 
  ی ی ی ϡ 恘 ی ی
 
ی VOA ی ی ی ی ی یی ی ʎی ی ی юی ی ی ی 恘 ی ی ی یʡ .

ѐی ی ی ی یی ی ʎی ی ǘ ۲۰۱۸ ی ۱۶ ی یی ی.

ی ی ی ۶۸۸ یی Ԙ ѐی ی یی ی ی ی ۹۵ Ԙ .

ی ی ی ی ی ی ی ی ј 恘- .
 

 

 

 

 

 

  info@tehranfx.com