TehranFX

نرخ بهره 

NZD 1.75%

AUD 1.50%

GBP 0.25%

USD 0.75%

CAD 0.50%

EUR 0.00%

CHF -0.75%

JPY -0.10%
 
 

مديريت سرمايه

 

    مديريت سرمايه در فارکس نيز همچون بازارهای مالی ديگر، مهمترين و تنها راه موفقيت و پابرجا ماندن در بازار است. بسيارند افرادی که بدون مديريت سرمايه صحيح، مدتی کوتاه در بازار موفقيت کسب می کنند ولی ناگهان در عرض يک شب تمام زحماتشان به يکباره از بين می رود و ديگر توانی برای ادامه راه ندارند.

همانطور که قبلاً اشاره شد بازار فارکس نيز همانند ديگر بازارها غير قابل پيش بينی می باشد. البته افراد با تجربه ميتوانند پيش بينی های بلند مدت نمايند که آن هم برخی اوقات با شکست مواجه می شود. گاهی اوقات ديده ايد که پيش بينی های شما اکثر مواقع صحيح است ولی تنها با يك اشتباه بازار شما را  از دور خارج می کند. رعايت مديريت سرمايه ، شما را حتی در صورت پيش بينی اشتباه، در بازار حفظ مي كند.

 طی چند ساله گذشته هميشه دو اصل زير را جايگزين پيش بينی بازارنموده ايم و همين دو اصل تاکنون سبب پايداری ما در بازار گشته اند:

 

يک – مهم نيست که جهت بازار را درست پيش بينی کنيم. مهم آن است که در مواقع خطر و ضرر بتوانيم به قوت قبل در بازار بمانيم. اکثر افراد موفقيت های خيلی خوبی کسب می کنند ولی به ناگاه همه را يکجا از دست می دهند. اصل اول ما بر اين پايه بنا شده که در صورت اشتباه بتوانيم به سادگی به ادامه تريد بپردازيم بدون اينکه يک يا چند تريد اشتباه پياپی، بتواند صدمات شديدی بر پيکره حساب ما وارد سازد.

دو – مجبور نيستيم بازار را درست پيش بينی کنيم اما بايد به گونه ای تريد کنيم که در صورت پيش بينی صحيح، توانايی آن را داشته باشيم که حداکثر استفاده را از بازار ببريم. اگر توجه فرماييد در کل دوره فارکس تا کنون، GBPUSD فقط يک روز حرکت هزارپيپی داشته است كه ما توانستيم بوسيله همين اصول ، هزار پيپ را از GBPUSD بگيريم.

پس اين دو اصل را هميشه مدّ نظر داشته و بر طبق آن مديريت سرمايه خود را پايه ريزی نماييد.

 

 اركان مديريت سرمايه ما به شرح ذيل می باشند :

1.   هرگز با بيش از يک دهم  سرمايه خود وارد بازار نشويد. اگر بتوانيد به طور معمول با پنج درصد سرمايه خود تريد کنيد، شرايط مناسبی برای حساب خود فراهم نموده ايد. اين درصد برای حساب های بزرگ تا يک درصد و حتی کمتر، کاهش می يابد. اين قانون به شما کمک می کند که بتوانيد روزهای بعد را به راحتی پشت سربگذاريد. همچنين به کمک اصل دو و مديريت سرمايه قادر خواهيم بود تا هر روز که بازار در جهت پيش بينی ما حرکت کرد، کليه ضررهای قبل را جبران کنيم. بيش از 95% تريدرهای فارکس به علت رعايت نکردن اين قانون و خريد بصورت Full Margin ، حتی پس از مدتی موفقيت ، حساب خود را يک شبه نابود می کنند.

 

 

به اين نکته بسيار توجه فرماييد که هميشه با برنامه ريزی تريد کنيد. پوزيشن های خود را ثبت کرده و برای هر يک توضيحی يادداشت نماييد و سعی کنيد هرچندوقت يکبار نگاهی به اين تاريخچه انداخته و روش های خود را بهينه سازيد تا در روزهای اينده به کمک تجربيات گذشته، تريدهای موفق تری داشته باشيد . هرگز به فکر انتقام از بازار نباشيد. در صورتيکه با هزار دلار سرمايه اوليه، کار خود را شروع کرده ايد و پس از مدتی سرمايه شما به هشتصد دلار رسيده است، اگر هدف شما بازگرداندن سرمايه به هزار دلار می باشد، بهترين راه کنارگذاشتن فارکس است. هر ميزان از سرمايه شما که از بين رفت تجربه ای است که بايد سعی کنيد ديگر تکرار نشود و هرگز به فکر جبران ضررهای قبل نباشيد. سعی کنيد هزينه کمتری برای کسب تجارب خود بپردازيد. مسلماً پس از مدتی تريد، تجارب کافی را بدست خواهيد آورد. زيرا اين بازار فقط به روش های محدودی می تواند به شما ضربه بزند که می توانيد به سادگی و با کمال آرامش آنها را دريابيد. اما در صورتيکه اين آرامش را از دست بدهيد به هيچ عنوان نمی توانيد از تجارب خود استفاده کنيد.  

 

2.   Take Profit. در مورد تيک پروفيت و يا گرفتن سود از بازار، بايد بدانيد که حداکثر سودی که بازار به شما می دهد را بايد بتوانيد کسب کنيد. اگر در تشخيص جهت اشتباه کرديد مهم نيست. ولی اگر جهت را درست تشخيص داديد و به ازای حرکت 500 پيپی بازار، نتوانستيد حداقل 80% آن را (400 پيپ) بگيريد، مسلماً بايد در روش تريد خود تغييراتی صورت دهيد. ما در سبک های خريد و فروش به شما خواهيم آموخت که چگونه می توانيد TP های بلند را به راحتی و بدون استرس بگيريد.

 

3.   Stop Loss. استاپ لاس يا حد ضرر. طبق آمارهای بدست آمده، در مورد 40% پوزيشن هايی که استاپ لاس صحيح دارند، بازار پس از لمس استاپ لاس، تيک پروفيت پوزيشن را لمس می کند. در 40% پوزيشن ها بازار پس از لمس استاپ لاس شما از حرکت می ايستد يعنی اگر پوزيشن شما با صد پيپ منفی بسته نمی شد، می توانستيد هم اکنون آن را با چهل پيپ منفی ببنديد. و فقط در 20% پوزيشن ها در صورتيکه پوزيشن شما با استاپ لاس 100- بسته نمی شد، در حال حاضر 200- پيپ در ضرر بود. پس مشاهده می کنيد که در 80% مواقع، استاپ لاس نقطه ای چيزی به غير از ضرر در پی ندارد. اگر کمی به دنيای فيزيکی خود و تجارت های موجود در آن دقت کنيد، هيچ کجا نمی توانيد همانندی برای استاپ لاس نقطه ای بيابيد. لذا در می يابيم استاپ لاس نقطه ای فقط دامی است از طرف بروکر و مارکت ميکر برای پوزيشن شما. البته آمار مذكور فقط در مورد استاپ لاس های صحيح بود. در صورتيکه بسياری از افراد با ست کردن استاپ لاس های نزديک نظير 10،20 و 30 پيپ، اين آمار را به 100% می رسانند. به طور کلی استاپ لاس نزديک نشان دهنده بی تجربگی و نداشتن شناخت از حرکات بازار می باشد. از طرفی قرار ندادن استاپ لاس نيز حساب را به خطر خواهد انداخت. ما اين مشکل را با مديريت سرمايه حل کرده ايم. به مثال زير توجه کنيد:

شما با سرمايه ده هزار دلار قصد داريد يک پوزيشن بر روی  EURUSD باز کنيد و آمار نشان می دهد که EURUSD در روز حدوداً 200 الی 300 پيپ حرکت دارد. پس برای امنيت بيشتر حساب، شما اين حرکت را 500 پيپ در نظر می گيريد، حرکتی که شايد احتمال آن بسيار ضعيف باشد. حال می خواهيد با 0.1سرمايه تريد کنيد. يعنی در صورتيکه بازار به سمت ضرر پوزيشن شما حرکت کرد، بيش از 0.1 سرمايه را (يعنی هزار دلار) ضرر نكنيد. بنابراين شما پوزيشن خود را با 0.2 لات باز می کنيد. بدين ترتيب اگر EURUSD پانصد پيپ بر خلاف جهت پوزيشن شما حرکت کرد، فقط 1000 دلار ضرر خواهيد کرد که اين مقدار ضرر سنگينی برای حساب ده هزاردلاری شما محسوب نمی شود. اصولاً سعی بر آن داشته باشيد که استاپ لاس های نقطه ای خود را بوسيله مديريت سرمايه کنترل کرده و از استاپ لاس های زمانی استفاده کنيد. در پوزيشن بالا شما می توانيد تيک پروفيت خود را تنظيم نموده، 24 ساعت به پوزيشن فرصت دهيد تا در صورت صحيح بودن پيش بينی تان، با مثبت بسته شود. مسلم است که هر چه مدت زمان باز بودن پوزيشن بيشتر باشد، بايد حجم معامله را کاهش دهيد و همچنين از تيک پروفيت های دورتری استفاده کنيد. در قسمت سبک ها در اين مورد بيشتر توضيح خواهيم داد.

 

 

هميشه سعی کنيد با برنامه ريزی پوزيشن باز کنيد و در صورتيکه پوزيشن شما به سمت منفی رفت، هرگز سعی نکنيد با باز کردن پوزيشنی ديگر، پوزيشن قبل را نجات دهيد. به اين نکته دقت فرماييد که گاهی اوقات بازار هرگز به نقطه Open پوزيشن شما باز نمی گردد و به سادگی طی چند ماه آينده می تواند هزاران پيپ از آن دور شود.

 

4.   اکثر کلاينت ها به طور مثال يک پوزيشن Buy باز کرده و در صورت منفی شدن پوزيشن، اقدام به باز کردن پوزيشن های Buy بعدی می نمايند ، ممکن است برخی اوقات اين کار به نفع آنها باشد . اما گاهي بازار به روند خود ادامه داده و حساب آنها را بطور کلی از بين می برد. زيرا باز کردن هر پوزيشن سبب تضعيف حساب شما برای مقاومت در برابر حرکت بازار می شود و سرمايه شما را تهديد خواهد کرد. پس بطور کلی از باز کردن دو پوزيشن Sell و يا دو پوزيشن Buy بدون رعايت مديريت سرمايه خودداری فرماييد. برخی افراد دقيقاً عکس اين عمل را انجام می دهند. بطور مثال  يک پوزيشن Sell باز می کنند و پس از سود کردن ، پوزيشن Sell ديگری باز می کنند و به همين ترتيب هر چه حسابشان بيشتر سود می کند، پوزيشن های هم جهت بيشتری باز می کنند و بازار با يک Retracement (بازگشت) به يكباره حساب آنها را از بين می برد. پس با برنامه ريزی،  پوزيشن باز کنيد و پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در صورتيکه به تيک پروفيت برخورد نکرد چه سود چه ضرر، آن را ببنديد. 

 

5.   ازhedge های با فاصله زياد بپرهيزيد. اکثر کلاينت ها زمانيکه منفی پوزيشن Sell آنها زياد می شود، از ترس سوختن حساب، يک پوزيشن مخالف (Buy) باز می کنند. تجربه ثابت کرده است که اين کار هيچ کمکی به شما نخواهد کرد. گاهی اوقات بازار تنها بين دو پوزيشن شما حرکت می کند و برخی مواقع در صورت ترند بودن بازار، به تدريج حساب شما ضعيف و ضعيف تر شده و به طور کامل از بين خواهد رفت. پس هرگز برای نجات يک پوزيشن منفی، پوزيشن ديگری هم جهت و يا خلاف جهت باز نکنيد.

 

6.   اين قانون مهم ترين قانون می باشد. در صورتيکه هيچ کدام از پنج قانون بالا را رعايت نکنيد، می توانيد با رعايت اين قانون، در بازار باقی بمانيد و سود کنيد. هم چنين اگر به تمامی قانون های فوق عمل کنيد اما نسبت به اين قانون بی اعتنا باشيد، ديری نمی گذرد که سرمايه خود را از دست ميدهيد. اگر با هزار دلار کار خود را آغاز نموديد و پس از مدتی سرمايه شما به دوهزار دلار رسيده است، بدانيد که سرمايه شما همان هزار دلار است و هزار دلار ديگر، سود شما می باشد. هرگز سود خود را با سرمايه ادغام ننماييد. سعی کنيد هر ماه سود خود را از بروکر دريافت کنيد و يا اگر قبل از يک ماه سرمايه شما دو برابر شد، حتماً نيمی از آنرا برداشت نماييد. به اين نکته دقت فرماييد که افزايش سرمايه ، درصد سود شما را پايين می آورد و در صورت رعايت نکردن مديريت سرمايه، گاهی اوقات افزايش سرمايه سبب زيان شما می گردد. در صورتيکه با هزار دلار توانسته ايد توسط سبک يا روشی سود کنيد، گمان نکنيد که می توانيد با ده هزار دلار و افزايش حجم معاملات، به همان درصد سود برسيد. در تمام بازارهای مالی دنيا، افزايش سرمايه سبب کاهش درصد سود می گردد. به يک مثال توجه کنيد:

اگر پوزيشن 0.1 شما با تيک پروفيت صد پيپ بسته شد، نمی توان مطمئن بود که اگر به جای 0.1، يک لات و يا ده لات باز کرده بوديد، باز هم بازار همان مسير قبل را طي كند. شايد اگر پوزيشن شما يک لات بود، بيش از شصت الی هشتاد پيپ حركت نميكرد و شايد اگر ده لات باز کرده بوديد، ضرر هم می داد. تمام اين موارد به شرايط بازار و ديگر تريدرها بستگی دارد که شما هيچ تجربه و اطلاعي از آنها نداريد. تجربه شما همان پوزيشن 0.1 با حساب هزار دلاری بوده است که در مدت محدودی به شما سود خواهد داد. لذا سعی کنيد اين وضعيت را از دست ندهيد. باز کردن پوزيشن های با لات بالاتر و با حساب های بزرگتر را بايد در بازار حقيقي تجربه کرد و نمی توان موفقيت يک حساب کوچک را با محاسبه بر روی کاغذ، به موفقيت بر روی حساب بزرگتر نسبت داد. در صورت افزايش سرمايه بايد مديريت سرمايه خود را تغيير دهيد و آنرا در بازار حقيقي آزموده ،به تدريج بهينه كنيد . دقت نماييد كه با افزايش سرمايه حجم معاملات را به همان نسبت بالا نبريد، بلكه سعي كنيد با سرمايه بالا از تيك پروفيت هاي دورتري استفاده كنيد تا سود شما بيشتر شود.

در بازار فاركس نيز همچون ديگر بازارها حجم معامله نقش مهمي دارد يعني انتخاب نادرست حجم ميتواند براي يك معامله صحيح نتيجه عكس داشته باشد و تنها عاملي كه در انتخاب حجم مناسب به ما كمك مي كند تجربه است.

 

 

  info@tehranfx.com