New Page 1

    آموزش کامل فارکس به زبان فارسی از ابتدا تا پيشرفته بصورت رايگان 

 
 

صفحه اصلی

TehranFX

شاخص های اقتصادی

نمودارها

 حمايت و مقاومت

 

 
 

   تحليل شاخص

 

     شاخص هدايتی ميانگين (ADX) - نوسانگری که قدرت روند های کنونی را برآورد کرده و علاوه بر آن می توان از آن برای تشخيص تغيير احتمالی بازار از حالت روند به حالت غير روند استفاده نمود.

    ميانگين دامنه حقيقی - شاخصی که نوسانات قيمت اوراق بهادار را اندازه گيری می کند ولی هيچ گونه اشاره ای بر مسير تغيير قيمت يا مدت ثبات قيمت ندارد.

    نوارهای بولينگر - شاخصی که امکان مقايسه نوسانات شديد قيمت و سطوح نسبی قيمت را در يک دوره زمانی برای کاربر فراهم می آورد.

     شاخص خط مشی کالا - شاخصی برای تشخيص تغييرات و قدرت روند و يافتن سيگنال های خريد يا فروش.

     گردش پول چائکين - اين شاخص که به همراه ساير جنبه های تحليل تکنيکال می تواند به بهترين وجه مورد استفاده قرار گيرد، محل بسته شدن يک معامله با توجه به دامنه معامله در طی يک دوره زمانی مشخص (روزانه يا هفتگی) تعيين می کند.

    بخش اول | بخش دوم

    نوسانگر چائکين - نوسانگر چائکين که از لحاظ فنی شاخص يک شاخص ديگر است مشخصات مقدار حرکت خط ترا کم/توزيع را معين می کند .

    واگرايی همگرايی ميانگين متغير(MACD) - اين شاخص که يکی از ساده ترين و قابل اعتماد ترين شاخص های موجود است، از ميانگين های متغير که شاخص های موخر هستند استفاده می کنند تا به بعضی از مشخصات منتج از روند دست يابند. 

    بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم

 

    ميانگين های متغير- يکی از آسانترين و متداولترين ابزارها ی مورد استفاده تحليل گران تکنيکال .اينگونه نمودار ها با نمايش  ميانگين قيمتها در طی يک دوره زمانی مشخص،تشخِص روند بازار را سهل تر می سازند. 

    بخش اول | بخش دوم

     حجم ترازشده معاملات - ازمتداولترين شاخص ها در تحليل تکنيکال برای سنجش روند مثبت يا منفی حجم معاملات.وقتی که قيمت ها بالا باشد حجم معاملات آن دوره به نمودار اضافه می شود و زمانی که قيمت پايين باشد حجم معاملات آن دوره از نمودار کم می شود. با مقايسه نمودار حاصله و نمودار قيمت می توان واگرايی ها (divergences)يا تثبيت(confirmation) را يافت.

   نرخ تغيير - نوسانگر مبتنی بر شتاب تغيير قيمت که با وجود سادگی از کارآيی خوبی برخوردار است و قيمت امروز را با قيمت  n دوره زمانی قبل مقايسه می کند.

     شاخص نسبی قدرت -  نوسانگر مبتنی بر شتاب تغير قيمت  که نسبت مقدار سود يک سهام را به مقدار ضرر آن اندازه می گيرد.

    نوسانگر اتفاقی -  نوسانگری مبتنی بر شتاب تغيير قِيمت که قيمت جاری بسته شدن معامله را نسبت به دامنه قيمتهای آن در طی تعداد معينی دوره زمانی  نشان می دهد.

     درصدR ويليامز - نوسانگر مبتنی بر شتاب تغيير قيمت که بالاخص برای اندازه گيری  سطح خريد بيش از حد(که قيمت ها بيش از حد بالا می روند) و سطح فروش بيش از حد ( که در آن قيمت ها بيش از حد افت می کنند) بکار می رود.

 

     زيگزاگ - زيگزاگ یک شاخص حقيقی نيست بلکه وسيله ای برای فيلتر کردن نواسانات نمودار است.—توجه داشته باشيد که قدرت پيش بينی زيگزاگ صفر است!